Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leg ik uit welke persoonsgegevens ik verzamel en gebruik en met welk doel. Ik raad je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen

Voedingscoach Monique van de Bilt, gevestigd aan Acacialaan 26, 3901 XC Veenendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.healthyfoodenjij.nl , Acacialaan 26, 3901 XC te Veenendaal. Tel: 06-25474617.

Monique van de Bilt is de Functionaris Gegevensbescherming van Healthy Food & Jij.
Zij is te bereiken via info@healthyfoodenjij.nl.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Healthy food & jij verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn dienst omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankgegevens
 • Overige persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Healthy food & jij verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • gezondheid
 • polisnummer zorgverzekering

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Healthy food & jij verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Behandelplan en voortgang te kunnen opstellen
 • Het afhandelen van betaling
 • Verzenden van nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of mailen indien nodig is om mijn dienst uit te kunnen voeren
 • Je informeren over wijzigingen van mijn dienst

Geautomatiseerde besluitvorming

Healthy food & jij neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens van Healthy food & jij tussen zit.

 Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Healthy food & jij bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om je doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgend persoonsgegevens:

Personalia,

 • NAW-gegevens Bewaartermijn 5 jaar

Gezondheid gegevens, behandelconsult gegevens 

 • Bewaartermijn 5 jaar

Fiscale gegevens

 • Bewaartermijn 7 jaar (door de wet verplicht)

Delen van persoonsgegevens met derden

Healthy food & jij verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Websites van derden

 Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van een link met mijn website zijn verbonden. Ik kan namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaat. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Profilering of Cookies, die ik gebruik

Healthy food & jij gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Healthy food & jij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een bestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@healthyfoodenjij.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak gevoelige informatie niet zichtbaar met zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo spoedig mogelijk, maar binnen een maand, op jouw verzoek.

Healthy food & jij wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Healthy food & jij neemt de bescherming van jouw gegevens erg serieus en neemt passende maatregelen om verlies, misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er een aanwijzing is van misbruik, neem dan contact op via info@healthyfoodenjij.nl

Inwerkingtreding September 2019